AVEA İHTARNAME, DAVA DİLEKÇE ÖRNEĞİ,

Avea her yöne sınırsız tarifesindeki tüketicilerine "Tarife kullanımınız makul seviye üstünde olup aynı kullanım devam edersek ek bedel talep etme ve hattınızı kapatma dahil haklarımızın saklı olduğunu hatırlatırız." ile ikinci mesaj göndererek "Değerli abonemiz, sözleşmedeki kullanım koşulları gereğince mevcut tarifeniz değiştirilecektir. Gün içinde her yöne 1000 tarifesi açılacaktır." tarife değişikline gitmiş yada hatlarını kapatmış tüketicilerin dava açmaları halinde kullanacakları örnek dilekçe.

 

Bu dilekçenin boş kalan kısımlarını doldurarak en yakın Tüketici Mahkemesine başvurabilirsiniz. Unutmayın!.. Tüketici Mahkemelerine ücretsiz olarak (herhangi bir harç veya vergiye tabi olmadan) davanızı açabilirsiniz.

Avea'nın tek yanlı bu uygulamasını; Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne, Rekabet Kurulu'na, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na da şikâyet etmelisiniz.İadeli taahhütlü bir mektup, teyit belgeli faks, e-posta, vb yollarla Aveaya da "ihtarname" göndererek, yasal yollara başvuracağınızı belirtmeli ve alacağınız cevaba göre, (manevi tazminat talebiniz yoksa) İkamet ettiğiniz veya satıcının bağlı bulunduğu kaymakamlıktaki Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyetine bir dilekçe ile hattınızın sözleşmeye uygun olarak kullandırılmaya devamı ve (varsa şayet) fazladan tahakkuk ettirilen ücretin iptali talebiyle başvuruda bulunabilirsiniz. Heyet gerek gördüğü takdirde konuyu bilirkişi incelemesine gönderecek ve teknik durumu tespit ettirecektir.  Dilekçe örnekleri sitemizde mevcuttur. 2010 yılı için, 938,75 TL’ sına kadar İlçe Hakem Heyeti kararları bağlayıcı olup, mahkeme ilamı niteliğinde ve icra kabiliyetini haizdir. Heyet kararını beğenmeyen taraf 15 gün zarfında Tüketici Mahkemesi'ne itirazda bulunabilir.
İhtarnamenizi Avea'ya iadeli taahütlü mektup ile gönderebilirsiniz

Avea posta adresi:
Avea A.Ş. Genel Müdürlüğü
Abdi İpekçi Cad. No:75 Maçka - İstanbul

Avea'ya İhtarname örneği indir
Ayrıca manevi tazminat talebiniz de söz konusu ise, size en yakın TÜKETİCİ MAHKEMESİ'NDE; tarafınıza tazminat ödenmesi, hattınızın sözleşmeye uygun olarak kullandırılmaya devamı ve fazladan tahakkuk ettirilen ücretin iptali talebiyle  dava açabilirsiniz. Maddi ve Manevi tazminat talebiniz söz konusu ise dilekçenizde bu hususu da miktarı ve gerekçeleri ile açıkça  belirtmelisiniz. Manevi tazminat davaları sadece Tüketici Mahkemelerinde açılabilmektedir.

 
Bu dilekçe tavsiye ve hukuki mütalaa niteliğinde olup, dilekçeden dolayı derneğimizin hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur.
Tüketiciler Birliği

Avea her yönü iptal edilip her yöne 1000 tarifesine aktarılanların kullanacağı dilekçe örneği İNDİR.

 ***Yukarıdaki dilekçeler TB Ankara Şube Başkanı Av. Hakan TOKBAŞ tarafından hazırlanmıştır.***

Ekleri indirmeyi unutmayınız.
Tüketiciler Birliği Basın Açıklaması. İnndir.

Avea'nın basın açıklaması. İnndir

Reklam Kurulu Avea hakkında verdiği karar. İnndir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !